Ga naar de inhoud

Bemiddeling in handelszaken

Omgaan met conflicten in de vennootschap.

Het is genoegzaam bekend dat er in vennootschappen een aardig potje kan worden geruzied. Het vennootschapsrecht moet in dat opzicht niet echt onderdoen voor bv. het echtscheidingsrecht. De bijzondere kenmerken van het vennootschapscontract, zoals de functiesplitsing tussen eigendom en controle of de rechten van de aandeelhouders versus de plichten van de bestuurders, houden op zich al een explosieve cocktail in die, geconfronteerd met externe factoren (zoals bepaalde marktkrachten, winstverwachtingen, familiale invloeden, druk van stakeholders enz.) maar al te zeer tot ontbranding kan komen.Het vennootschapsrecht erkent die realiteit, maar springt er eerder dubbelzinnig mee om. Het biedt immers enerzijds een leidraad om conflicten te vermijden, maar anderzijds een waaier van actiemiddelen om gerezen conflicten te beslechten. Tezelfdertijd kunnen zij onder omstandigheden echter ook worden aangewend om conflicten aan te wakkeren.

Zakelijkmap
werkvloer

Voor welke soort conflicten op de werkvloer kan bemiddeling worden ingezet?

Bemiddeling kan worden ingezet voor nagenoeg alle soorten conflicten op de werkvloer : problemen in verband met  loon, functiewijziging, tijdsduur, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties, teamdynamieken, discriminatie, pesterijen, evaluaties,… Belangrijk is dat de betrokken partijen het probleem willen oplossen en bereid zijn actief mee te werken. Enkel op die manier kan de bemiddeling daadwerkelijk slagen. 

Opgelet: als bemiddeling slechts een ‘dekmantel’ is om te kunnen aangeven dat er een poging van ‘minnelijke geschiloplossing’ werd gehanteerd, is de kans op slagen nagenoeg nihil!!

Bemiddeling bij zakelijke conflicten.

Bemiddeling bij zakelijke conflicten gaat over het oplossen van geschillen tussen :

  • bedrijven
  • leverancier en klant
  • vennoten, bestuurders of aandeelhouders van een vennootschap,
  • huurder/verhuurder
  • mede-eigenaars
  • arts en patiënt
  • conflicten tijdens een bouw- of verbouwproces
  • consumentengeschillen
  • aansprakelijkheidskwesties bij ongevallen of verzekeringen
zakelijkebespreking