Ga naar de inhoud

Waarom kiezen voor een bemiddelaar en geen advocaat ?

Wat is het verschil tussen  een advocaat en een bemiddelaar, vraag u zich af ? Een advocaat werkt voor één partij, namelijk zijn of haar cliënt. Een bemiddelaar  daarentegen werkt voor de beide partijen tegelijkertijd. De advocaat staat zijn of haar cliënt bij met juridische raad, begeleidt en verdedigt hem of haar in de loop van de juridische procedures. Een bemiddelaar begeleidt de betrokkenen zodat zij zelf een oplossing voor hun conflict uitwerken dat door beide partijen gedragen wordt. Een advocaat is ingeschreven aan een balie en zodoende ook onderworpen aan deontologische regels (Codex Deontologie voor Advocaten).

Een bemiddelaar wordt erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.  Hij of zij heeft aangetoond over de nodige competenties te beschikken, aan de vereiste voorwaarden te voldoen om door de Federale Bemiddelingscommissie (FOD Justitie) ‘erkend’ te worden. Hij of zij is bovendien ook onderworpen aan een deontologische code.

Advocaat

.

Bemiddelaar

 • Werkt voort één cliënt

 • werkt voor de beide partijen in conflict

 • Is onafhankelijk

 • Is onafhankelijk
 • Is partijdig, kiest voor zijn cliënt

 • neutraal en onpartijdig, kiest geen partij (meervoudig partijdig)
 • Geeft raad en verdedigt zijn cliënt

 • informeert en helpt de betrokkenen zelf hun oplossing uit te werken

 • Focus op het belang van zijn cliënt

 • focus op de belangen van alle betrokkenen

 • gebonden aan beroepsgeheim 

 • gebonden aan beroepsgeheim

 • pleit opdat zijn cliënt zou winnen
 • faciliteert zodat de betrokkenen zelf, samen een duurzame oplossing uitwerken waar ze kunnen achter staan

Advocaat of bemiddelaar of advocaat-bemiddelaar ?

Meer en meer advocaten scholen zich ook bij tot bemiddelaar.  De recente evoluties en wetswijzigingen geven aan dat naar de toekomst toe bemiddeling een belangrijke rol zal gaan spelen. Dat is een goede evolutie. Advocaten merken dat het ‘vechtmodel’  een hoog prijskaartje heeft, zowel financieel als emotioneel. Als u kiest voor bemiddeling zijn er twee punten die uiterst belangrijk zijn :

 • ten eerste kiezen voor een erkend bemiddelaar
 • ten tweede kiezen voor iemand die effectief zal bemiddelen

Wat het eerste punt betreft, is het vrij eenvoudig : op de website van de Federale bemiddelingscommissie vindt u de lijst van alle erkende bemiddelaars. U kiest welk profiel het meest bij uw behoeften aansluit.Het tweede punt is vaak minder duidelijk : de meeste bemiddelaars combineren deze rol met hun ‘hoofdtaak’. 

Elk leggen ze hun eigen accenten en hebben hun eigen specifieke competenties die ze inbrengen. Dat is prima, dat kan het verschil maken. Waar geen ‘toegevingen’ kunnen gedaan worden is bij de combinatie : een bemiddelaar kàn per definitie niet de rol van bemiddelaar én advocaat of psycholoog opnemen. Het moet kristalhelder zijn welke pet de persoon die de bemiddeling begeleidt, draagt. En dat kan enkel die van bemiddelaar zijn.  In die zin is hogervermelde vergelijkende tabel ook van toepassing voor de advocaat-bemiddelaar : ofwel speelt hij links van het veld, ofwel rechts. De keuze dient evenwel duidelijk te zijn.