Ga naar de inhoud

Wat zijn de voordelen van bemiddeling?

Goedkoper

Bemiddeling is goedkoper ten opzichte van een rechtzaak. Doordat de kosten van de bemiddelaar door beide partijen (of nu zelfs de rechtsbijstand) kunnen gedragen worden.

Sneller

Wanneer beide partijen een akkoord bereiken kan dit gehomologeerd worden en is het conflict opgelost.

Verzoening

Beide partijen komen tot een akkoord en zodoende kan naast het conflict ook de relatie hersteld worden.

Uitvoerbaarheid

Door de onderliggende overeenstemming heeft het contract meer draagkracht.

Waarom kiezen voor bemiddeling?

Bemiddeling is een volwaardige en wettelijk erkende manier om conflicten op te lossen buiten de rechtbank om. De partijen nemen vrijwillig deel en gaan samen met de bemiddelaar rond de tafel zitten.  In tegenstelling tot een klassieke rechtspraak door de rechter,  gaan de betrokkenen zelf hun conflict oplossen.

De bemiddelaar schept het gepaste klimaat om de verstoorde communicatie te herstellen. De bemiddelaar zal de betrokkenen stimuleren om te luisteren naar elkaars noden en hen begeleiden om samen te komen tot een bemiddeld akkoord. Lees hier meer over in ‘het verloop van een bemiddeling’.

Helaas worden heel wat conflicten nog ‘uitgevochten’ in de rechtbank. Met als gevolg een vaak lange, pijnlijke en dure lijdensweg tot gevolg met een winnaar en een verliezer.  Als er al een winnaar is… immers heel vaak is ook de relatie tussen de partijen, op menselijk en/of op zakelijk gebied, onherstelbaar geschonden.  En vooral in familiale context kan deze relatieschade verstrekkende gevolgen hebben binnen de bredere familiekringen en over de generaties heen.