Ga naar de inhoud

Hoe een bemiddeling opstarten ?

Bemiddeling opstarten kan op drie mogelijke manieren:

De bemiddeling opstarten op vrijwillige basis

  • Partijen hebben een conflict en willen eruit geraken.  Ze gaan daarom samen zoeken naar een oplossing, doch willen liever wegblijven uit de rechtbank.
  • In de praktijk is het meestal zo dat één van hen het initiatief neemt en de andere – eventueel via de bemiddelaar – voorstelt om via bemiddeling het conflict op te lossen.
  • Het is belangrijk dat beide partijen een bemiddeling willen aanvatten. Indien één van beiden niet wil, kan de andere toch contact opnemen met een bemiddelaar. Deze zal aangeven wat een mogelijke aanpak kan zijn om de andere partij er toe te bewegen samen een bemiddeling op te starten.
  • Vanuit juridisch standpunt is een bemiddeling opstarten vrijwel altijd mogelijk. De wet stelt (art. 1730 Ger. W.) dat elke partij, onverminderd elke gerechtelijke of arbitrale procedure, voor, tijdens of na een rechtspleging aan de andere partijen mag voorstellen om een beroep te doen op de bemiddelingsprocedure. 
  • De partijen dienen samen akkoord te gaan over de persoon van de bemiddelaar. Dit is essentieel om de bemiddeling een goede kans op slagen te geven.
  • Bemiddeling is nagenoeg mogelijk in elk conflict, of het nu gaat om een conflict in familiale sfeer, een zakelijk geschil of een conflict op het werk of een geschil tussen buren.

De Gerechtelijke bemiddeling :

  • De rechter geeft bevel tot bemiddeling en stelt een erkend bemiddelaar aan.

De Contractuele bemiddeling :

  • Het contract bevat een clausule die aangeeft dat in geval van conflicten men eerst voor bemiddeling kiest om het probleem op te lossen.
  • Hierdoor is contractuele bemiddeling  dus ‘verplicht’.
  • De partijen dienen wel samen akkoord te gaan over de persoon van de bemiddelaar.