Ga naar de inhoud

Wat kost een bemiddeling?

Een bemiddeling is niet gratis. De bemiddelaar zal een vergoeding vragen voor zijn of haar prestaties. De kosten van een bemiddeling hangen af van de geleverde diensten, de duurtijd van het bemiddelingstraject en de complexiteit van de materie.

Wat zijn de kosten van een bemiddeling?

Er zijn verschillende soorten kosten in rekening te nemen voor een bemiddeling :

  1. Het ereloon (uurtarief) van de bemiddelaar. Het uurloon van de bemiddelaar bedraagt 120 euro per uur (60 euro per uur per partij). Voor familiale bemiddelingszaken is er geen btw verschuldigd. Voor bemiddelingszaken bij sociale of handelsconflicten is er wel btw te betalen. Het ereloon per uur wordt duidelijk vermeld in het bemiddelingsprotocol.
  2. De administratieve kosten.  Deze omvatten alle kosten voor het opmaken van de bemiddelingsovereenkomst, de EOT in geval van echtscheiding, een ouderschapsovereenkomst, … Dit zijn kosten die niet in het uurtarief van de bemiddelaar zijn opgenomen en staan daarom apart in het bemiddelingsprotocol.
  3. Rolrechten. Indien de overeenkomst wordt gehomologeerd bij de rechtbank is er een rolrecht te betalen. In de meeste gevallen is dit vrijblijvend, evenwel wenselijk. Het is verplicht in geval van bv. ouderschapsovereenkomst. De kosten van rol rechten variëren tussen 50 en 150 euro.
  4. Specifieke kosten voor expertise (juridisch, fiscaal, notarieel,…) hangen af van de complexiteit en aard van het geschil.

Gemiddeld loopt een bemiddelingstraject over 3 tot 6 sessies, elk van twee tot drie uren. Doch dit is slechts een ‘gemiddelde’. Elke bemiddeling is anders.

Bovendien worden de kosten van de bemiddeling evenredig betaald door de verschillende partijen, tenzij anders overeengekomen.

Is bemiddeling goedkoper dan een rechtbank?

Een bemiddeling is goedkoper dan een beroep te doen op de rechtbank. Zo zijn er geen procedurekosten, zoals bij een rechtszaak. Zeker bij lange, aanhoudende procedures lopen deze hoog op. Bij een gerechtsprocedure heeft elke partij een eigen advocaat nodig, in tegenstelling tot bemiddeling waar één bemiddelaar werkt voor beide partijen.  

Is er rechtsbijstand?

In bepaalde gevallen kan er tussenkomst zijn via rechtsbijstand. U kan hiervoor terecht bij het justitiehuis in uw buurt.  De rechtsbijstand neemt zowel de erelonen van de bemiddelaar als de dossierkosten ten laste. Dit kan zowel voor vrijwillige als gerechtelijke bemiddelingen, vanaf het ogenblik dat deze worden uitgevoerd door een erkend bemiddelaar. Onthou ook dat bemiddeling meestal geen franchise kost draagt.