Ga naar de inhoud

We leven in een wereld die steeds sneller veranderd en voortdurend complexer wordt. We worden steeds assertiever en veeleisender voor alles wat er rondom ons gebeurt. We  verwachten voor alles een snelle en bevredigende oplossing.

Mede hierdoor zien we dat er een toename is het van het aantal conflicten, klein en groot.

We merken dat er steeds meer nood is aan bemiddeling als alternatieve conflictoplossingsmethode omdat we inzien dat oplossingen buiten de rechtbank sneller, goedkoper, maar zeker ook duurzamer zijn. Hiermee bedoelen we dat al de partijen bij een overeenkomst uit de bemiddeling tevreden naar huis kunnen. De relatie tussen de partijen is gevrijwaard. In de rechtbank zal de rechter een vonnis uitspreken waarbij minstens één partij misnoegd zal zijn… en de relatie tussen de partijen verbroken is.

Bemiddeling is de enige alternatieve conflictoplossingsmethode waar de partijen zelf voor een oplossing zorgen, en niet een derde partij (rechter, arbiter, …).

Afhankelijk van de aard en complexiteit van het conflict, kan er specifieke deskundigheid vereist zijn. Marc Bouchet heeft een uitgebreid netwerk van experts ontwikkeld. Hiermee brengt hij steeds de nodige en juiste informatie in. Deze aanpak bevordert de effectiviteit van de bemiddeling. Flexibel en doelgericht. Cliënten kunnen hun voorgestelde oplossingen toetsen om zo tot een goed bemiddelingsakkoord te komen. 

Marc Bouchet is door zijn vorming en jarenlange bedrijfservaring sterk in het begeleiden van het bemiddelingsproces. Luisteren naar wat er speelt. Noden en belangen in kaart brengen. De communicatie stimuleren. De samenwerking en verstandhouding herstellen. Bruggen bouwen. Samen zoeken naar oplossingen.

 Marc Bouchet neemt regelmatig deel aan congressen. Hij verdiept zich in de vakliteratuur, waardoor hij steeds op de hoogte is van nieuwe inzichten en methodieken in bemiddeling. Door zijn stevig netwerk van experts kan Marc Bouchet de gepaste deskundigheid en expertise inbrengen. Tevens kunnen cliënten ook altijd hun eigen expert of raadsman inbrengen.

Marc Bemiddelaar