Ga naar de inhoud

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een wettelijk erkende manier om, op een minnelijke wijze, samen op zoek te gaan naar oplossingen voor uw conflict.

Het is een bewezen, doeltreffende manier om sneller, goedkoper en duurzamer conflicten aan te pakken.  De bemiddelaar gaat met de betrokkenen samen rond de tafel zitten. Bemiddeling is vrijwillig, vrijblijvend en vertrouwelijk.  Zo kunnen de partijen op een veilige manier praten en  samen op zoek gaan naar een oplossing die voor iedereen werkt.

De bemiddelaar is een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige ‘derde’. De bemiddelaar begeleidt het proces.  Hij of zij zorgt ervoor dat de betrokken partijen zich gehoord voelen in hun belangen. Hij of zij ondersteunt hen bij het zelf, samen zoeken naar een oplossing. De overeenkomst die bereikt wordt, noemt men een bemiddelingsakkoord. Bemiddeling is een wettelijk erkende methode om conflicten op te lossen, buiten de rechtbank om.

 

Waarom een erkend bemiddelaar?

Een bemiddelaar staat garant voor een professionele aanpak. Hij werkt volgens de deontologische code opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie die onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid verzekert. Een bemiddelingsakkoord dat via een erkend bemiddelaar tot stand komt, kan door een rechter worden gehomologeerd. Het krijgt dusdanig de uitvoerbare kracht van een vonnis.  Naast de snelheid van het proces in vergelijking met een juridische procedure, is werken met een erkend bemiddelaar ook een stuk kosten-efficiënter. Het uurtarief van de bemiddelaar wordt immers gedragen door beide partijen, doorgaans ieder voor de helft tenzij anders overeenkomen.

Bemiddelaar ben je niet ‘zomaar’.  Een bemiddelaar heeft een aantal stappen afgelegd : ten eerste heeft hij of zij een specifieke opleiding gevolgd. Ten tweede zijn er een reeks van bijkomende voorwaarden waaraan de bemiddelaar moet voldoen. Tot slot moet een dossier ingediend worden bij de Federale Bemiddelingscommissie van de FOD Justitie (art. 1727 $6 Ger. Wetboek). Slechts na goedkeuring door de commissie krijgt de bemiddelaar zijn of haar erkenning.